Czytelnie

kliknij, aby przejść do artykułu:

 1. etykiety na opony - co warto wiedzieć
 2. budowa opony
 3. Indeksy prędkości
 4. Indeksy nośności


--------------------------

Indeks prędkości
Określa maksymalną prędkość opony wyrażoną w km/h. Na podstawie tego indeksu odczytuje się prędkość, która jest maksymalną dopuszczalną prędkością przewidzianą dla danej opony. Np.: jeżeli opona DĘBICA FURIO o rozmiarze 185/70 R14 o symbolu prędkości H=210 km/h będzie eksploatowana przy prędkościach przekraczających 210 km/h ulegnie zniszczeniu.
 

Symbol prędkości Max. prędkość (km/h)Symbol prędkości  Max. prędkość (km/h)
 A1  5  K  110
 A2  10  L  120
 A3  15  M  130
 A4  20  N  140
 A5  25  P  150
 A6  30  Q  160
 A7  35  R  170
 A8  40  S  180
 B  50  T  190
 C  60  U  200
 D  65  H  210
 E  70  V  240
 F  80  W  270
 G  90  Y  300
 J  100    


Indeks nośności
Określa maksymalną nośność opony (maksymalne jej obciążenie) wyrażoną w kilogramach. Na podstawie tego indeksu określa się maksymalne obciążenie przypadające na daną oponę. Np.: opona DĘBICA VIVO o rozmiarze 185/65 R15 posiada indeks nośności 88, dla którego odczytana z tabeli maksymalna nośność przewidziana dla tej opony wynosi 560 kg. Takie obciążenie opony, czyli 560 kg jest dopuszczalne jako najwyższe podczas jej eksploatacji. Jeżeli obciążenie przekroczy tę wartość opona ulegnie uszkodzeniu, bądź zniszczeniu.

Indeks nośnościNośność (kg)Indeks nośnościNośność (kg)Indeks nośnościNośność (kg)
48 180 49 185 50 190
51 195 52 200 53 206
54 212 55 218 56 224
57 230 58 236 59 243
60 250 61 257 62 265
63 272 64 280 65 290
66 300 67 207 68 315
69 325 70 335 71 345
72 355 73 365 74 375
75 387 76 400 77 412
78 425 79 437 80 450
81 462 82 475 83 487
84 500 85 515 86 530
87 545 88 560 89 580
90 600 91 615 92 630
93 650 94 670 95 690
96 710 97 730 98 750
99 775 100 800 101 825
99 775 100 800 101 825
102 850 103 875 104 900
105 925 106 950 107 975
108 1000 109 1030 110 1060
111 1090 112 1120 113 1150
114 1180 115 1215 116 1250
117 1285 118 1320 119 1360
120 1400 121 1450 122 1500
123 1550 124 1600 125 1650
126 1700 127 1750 128 1800
129 1850 130 1900 131 1950
132 2000 133 2060 134 2120
135 2180 136 2240 137 2300
138 2360 139 2430 140 2500
141 2575 142 2650 143 2725

 

Budowa opony


Produkt złożony
Opona jest produktem złożonym, to znaczy złożeniem materiałów o bardzo różnych właściwościach, których konfekcjonowanie wymaga dużej precyzji. Składa się z następujących półproduktów :

 1. Warstwy kauczuku syntetycznego, bardzo szczelnego na powietrze. Warstwa ta znajdzie się wewnątrz opony i spełni rolę dętki.
 2. Warstwa szkieletu. Szkielet ten jest złożony z cienkich drutów i tkanin ułożonych w proste łuki i sklejone kauczukiem. Druty te są kluczowym elementem konstrukcji opony, które dadzą mu wytrzymałość na ciśnienie. W tej warstwie opony samochodowej, znajduje się około 1400 drutów, z których każdy ma wytrzymałość 15 kg.
 3. Wypełnienie strefy niskiej. Jego rolą jest przenoszenie momentu obrotowego silnika i hamowania z felgi w kierunku powierzchni styku z podłożem.
 4. Obejmy służą do zaciśnięcia opony na feldze. Mogą one wytrzymywać do 1800 kg bez ryzyka zerwania.
 5. Powierzchnie boczne z miękkiej gumy, która zabezpiecza oponę przed uderzeniami, które mogłyby uszkodzić szkielet, na przykład przy wjeżdżaniu na krawężniki. Twarda guma zapewnia połączenie opony z felgą.
 6. Warstwy szczytowe Zbrojone stalowymi drutami bardzo cienkimi ale bardzo wytrzymałymi, są skrzyżowane skośnie i naklejone jedna na drugiej. Skrzyżowanie ich z drutami szkieletu tworzy nieodkształcalne trójkąty. Tak zwana triangulacja to dyspozycja zapewniająca usztywnienie szczytu : - muszą być być wystarczająco sztywne w kierunku obwodowym opony, aby się nie rozciągać pod wpływem siły odśrodkowej, aby średnica opony była zawsze opanowana, niezależnie od warunków użytkowania. - muszą być również wystarczająco wytrzymałe w kierunku poprzecznym, aby wytrzymywać siły znoszenia. Ale równocześnie muszą być giętkie w kierunku pionowym, aby łatwo pokonywać przeszkody. Aby otrzymać te warstwy, należy skleić stal z gumą. Trudny do uzyskania, dokładny styk pomiędzy tymi materiałami o różnych własnościach jest niezbędny.
 7. Powierzchnia jezdna jest ułożona na warstwach szczytowych. Ta część opony, na której zostanie ułożony bieżnik, będzie w kontakcie z drogą. W powierzchni styku z podłożem, powierzchnia jezdna musi wytrzymywać bardzo duże obciążenia. Mieszanka, z której jest złożona musi być przyczepna do każdego typu nawierzchni, być odporna na zużycie, ścieranie i musi się słabo rozgrzewać. Pozostaje do wykonania bieżnik i wulkanizacja całości w celu połączenia w jedną całość.  Źródło: www.michelin.pl

 

 Etykiety na opony - co warto wiedzieć...

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE 1222/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady, wszystkie opony* wyprodukowane po 30 czerwca 2012 roku i udostępniane na rynkach państw Unii Europejskiej od listopada 2012 roku powinny być opatrzone naklejką lub dostarczone wraz z etykietą, którą należy wyeksponować w punkcie sprzedaży. Przykładową etykietę zgodną z wymogami nowego rozporządzenia przedstawiono na rysunku po lewej stronie.
* Zakres rozporządzenia obejmuje opony przeznaczone do pojazdów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych i pojazdów ciężarowych.

Ujednolicona etykieta zostanie wprowadzona w krajach Unii Europejskiej w 2012 roku i będzie informować użytkowników o 3 parametrach opony: przyczepności na mokrej nawierzchni, efektywności paliwowej i zewnętrznym hałasie toczenia.

PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI Hamowanie na mokrej nawierzchni jest kluczową cechą wpływającą na bezpieczeństwo podróży, mierzoną w metrach od momentu rozpoczęcia hamowania do zatrzymania pojazdu. Wyszczególniono oceny od A do G, przy czym nie używa się oceny D ani G. Różnice między ocenami to skrócenie lub wydłużenie dystansu hamowania z prędkości 80 km/h od jednej do dwóch długości samochodu (3 do 6 metrów). Różnica między ocenami A a F wynosi ponad 18 metrów długości hamowania.

OPORY TOCZENIA Obniżanie zużycia paliwa jest istotne zarówno dla zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery jak i obniżania kosztów utrzymania pojazdów. Wyszczególniono oceny od A (zielona) do G (czerwona). Różnice między ocenami to zmniejszenie lub zwiększenie zużycia paliwa od 0,10 do 0,15 litra na 100 kilometrów w samochodzie ze średnim spalaniem na poziomie 6,6 l/100 km.

HAŁAS ZEWNĘTRZNYTo hałas generowany przez opony w ruchu, mierzony w decybelach. Im na symbolu więcej czarnych pasków, tym głośniejsza jest opona. Poziom hałasu zewnętrznego jest wyrażony w decybelach (dB) i przedstawiony w postaci 3-stopniowej skali odpowiadającej nowym europejskim limitom hałasu, które mają zostać wprowadzone do 2016 roku.
1 czarna fala dźwiękowa = poziom hałasu o co najmniej 3 dB niższy od przyszłego, niższego limitu europejskiego.

2 czarne fale dźwiękowe = poziom hałasu nieprzekraczający przyszłego limitu europejskiego.
3 czarne fale dźwiękowe = poziom hałasu zgodny z aktualnie obowiązującym limitem europejskim.

Dodatkowe informacje na temat nowych przepisów dotyczących etykietowania opon oraz wykaz najczęściej zadawanych pytań można znaleźć na stronach internetowych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA).

 

 

Jesteś tutaj: Home Czytelnie